Weg naar de Groene Dries Huijbergen

  • Weg naar de Groedne Dries
  • Kadastrale kaart - Huijbergen C 1643
  • C 1643 maatvoering jpg
  • C 1745 jpg maatvoering

Woning ID : Weg naar de Groene Dries

Verkocht Op aanvraag - Grond
26.540  m2 Print deze pagina

Bosperceel

Huijbergen C1643 groot 22.790 m2 en Huijbergen C 1745 groot 3750 m2

De ligging
Het perceel is onderdeel van Natura 2000 gebied. Het bosperceel kent mooie plekjes die u naar uw eigen hand kunt zetten en ontwikkelen. De omgeving ademt een serene rust uit. Het perceel ligt direct aan een zandpad. De opstand bestaat uit een mengelmoes van allerlei bomen en struiken, waaronder dennen, berken, eiken en rododendrons. Het gebruik is recreatief. Dagrecreatie en houthakken is toegestaan.

Bereikbaarheid:
Het perceel is goed bereikbaar per auto. Zowel vanuit Huijbergen en vanaf de Putseweg naar Putte.

De nachtzwaluw en boomleeuwerik, twee belangrijke vogelsoorten binnen deze gebieden, profiteren van de open plekken. Hun leefgebied bestaat uit kap vlaktes, bosranden en jong (naald)bos. De open plekken die gemaakt worden, zorgen dus voor geschikt leefgebied van deze twee belangrijke vogels, in deze bossen. De bossen rond Huijbergen zijn ‘multifunctioneel’. Dat wil zeggen dat het bos belangrijk is voor natuur, recreatie en houtproductie. Er liggen verschillende percelen van particulieren eigenaren.

Het gebruik
Het perceel is bestemd als bos/natuur. Het kan prima gebruikt worden voor dagrecreatie bijvoorbeeld om hutten te bouwen met uw kinderen of kleinkinderen. Heerlijk wandelen met uw hond, waar hij gewoon los kan ravotten. 10% uitdunnen is toegestaan zonder vergunning, dus goed voor uw eigen hout voorziening. Het perceel is ongeveer 26.540 m2 groot

1. Bosgrond is schaars

In Nederland bestaat slechts 9% van de totale landoppervlakte uit bos of natuurterrein. Van deze 9% is ongeveer 80% in handen van overheden en natuurorganisaties. Particulier bos- en natuurgrond is daarmee schaars. Wat eenmaal in bezit is van een grote bos- of natuurorganisaties komt nooit meer in particuliere handen. Door meer vraag en minder aanbod nemen de prijzen toe. In Nederland is veel vraag naar grond. Overheden werven veel gronden voor stedelijke ontwikkeling (woonwijken, wegen, enz.), de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en Ruimte voor de Rivier.

2.
Het bezit van bosgrond heeft belastingvoordelen Bosgrond is, net als bijvoorbeeld kunst, vrijgesteld van vermogensrendement-heffing. Dat houdt in dat de belasting (1,2 %) die doorgaans wel geldt voor spaargeld, aandelen en vastgoed niet geldt voor bosgrond. Daarnaast bent u vrijgesteld van inkomstenbelasting (30-50%) bij opbrengsten (hout, kerstgroen, dennenappels, eikels, mos, bessen) uit het bos of verkoop van het bos. Als u een aaneengesloten bos koopt wat groter is dan 5 hectare, kan dit bos in veel situaties gerangschikt worden onder de Natuurschoonwet NSW. Daarmee geniet u van alle belastingvoordelen die te bedenken zijn.

Je eigen houtkachel of openhaard? Als je zelf een houtkachel hebt verstook je op jaarbasis ongeveer 5 m3 hout. Wanneer je 1 hectare bos hebt levert dit ongeveer 7,5 m3 hout op per jaar. Je hebt het dan misschien wel 3 keer warm, kappen, klieven en stoken😉

De voordelen van een eigen bos:

Of je nu investeerder bent, natuurliefhebber of rustzoeker. Een eigen bos heeft vele voordelen. Dit zijn de zeven belangrijkste voordelen van een eigen bos:

Schaarste: Bij de aankoop van een stuk bos behoud je een kostbaar cultuur- en natuurlandschap die tevens schaars is.

Belastingvoordeel op eigen bos: Als je een stuk bos in je bezit hebt, heb je een aantal belastingvoordelen. Bosgrond telt niet mee in het vermogen in box 3. Daarmee is het vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Jaarlijks levert je dit een belastingvoordeel van 1,2% op.

Waardestijging: Historisch gezien neemt de waarde van bosgrond toe. De afgelopen jaren steeg de prijs van bosgrond jaarlijks met ongeveer 3%. Daarnaast kan je de waarde van je bosgrond zelf verder verhogen.

Behouden van natuur: Er moet steeds vaker natuur wijken voor wegen, woningen, landbouw en industrie. Met een eigen bos lever je een belangrijke bijdrage aan het behoud van de natuur in Nederland. Je eigen footprint tot CO2-reductie

Recreatie: In je eigen bos kan je ontspannen. Je kan er bijvoorbeeld wandelen of als je een meer in het bos hebt kan je er ook zwemmen. Je kan dit doen wanneer jij maar wilt.

Houtopbrengst: Je eigen bos kan je ook hout opleveren. Jaarlijks kan door middel van het kappen van bomen een deel van je bomen omzetten in geld. Je kan het hout verkopen, maar je kan het uiteraard ook zelf gebruiken.

Bos gaat niet failliet: Een groot voordeel van investeren in bosgrond is dat het niet failliet kan. Het heeft een tijdloze waarde. Het kan niet stuk of verloren gaan. Daarmee heeft het altijd een waarde

Welke risico’s brengt een aandeel in een bos met zich mee?

Brand is een risico, hiervoor kunt u verzekering afsluiten.

 

Hoewel deze brochure (met bijbehorende tekeningen) met uiterste zorg is samengesteld, kan zij onjuistheden bevatten. Aan deze onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Woning eigenschappen

Locatie woning
Top