Putsebaan 1, 4635 Huijbergen Verkocht - Huijbergen

  • staartse duinen
  • staartse duinen

Woning ID : Staartse duinen 1, Huijbergen

  Op aanvraag - Bos-Agrarische grond

Bosgrond

Op ruime afstand van de Putseweg ligt de Staartse Heide, een mooi wandel gebied. De Staartse Heide maakt deel uit van het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide.

Dit gebied heeft een Natura 2000- status. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De nachtzwaluw en boomleeuwerik, twee belangrijke vogelsoorten binnen Natura 2000-gebieden, profiteren van de open plekken. Hun leefgebied bestaat uit kap vlaktes, bosranden en jong (naald)bos. De open plekken die gemaakt worden, zorgen dus voor geschikt leefgebied van deze twee belangrijke vogels in het Natura 2000-gebied. De bossen op de Staartse Heide zijn ‘multifunctioneel’. Dat wil zeggen dat het bos belangrijk is voor natuur, recreatie en houtproductie. Er liggen verschillende percelen van particulieren eigenaren. Dit bos bestaat voornamelijk uit naaldhout.

1. Bosgrond is schaars

In Nederland bestaat slechts 9% van de totale landoppervlakte uit bos of natuurterrein. Van deze 9% is ongeveer 80% in handen van overheden en natuurorganisaties. Particulier bos- en natuurgrond is daarmee schaars. Wat eenmaal in bezit is van een grote bos- of natuurorganisaties komt nooit meer in particuliere handen. Door meer vraag en minder aanbod nemen de prijzen toe. In Nederland is veel vraag naar grond. Overheden werven veel gronden voor stedelijke ontwikkeling (woonwijken, wegen, enz.), de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en Ruimte voor de Rivier.

2. Het bezit van bosgrond heeft belastingvoordelen Bosgrond is, net als bijvoorbeeld kunst, vrijgesteld van vermogensrendement-heffing. Dat houdt in dat de belasting (1,2 %) die doorgaans wel geldt voor spaargeld, aandelen en vastgoed niet geldt voor bosgrond. Daarnaast bent u vrijgesteld van inkomstenbelasting (30-50%) bij opbrengsten (hout, kerstgroen, dennenappels, eikels, mos, bessen) uit het bos of verkoop van het bos. Als u een aaneengesloten bos koopt wat groter is dan 5 hectare, kan dit bos in veel situaties gerangschikt worden onder de Natuurschoonwet NSW. Daarmee geniet u van alle belastingvoordelen die te bedenken zijn. Bosgrond is, net als bijvoorbeeld kunst, vrijgesteld van vermogensrendement-heffing. Dat houdt in dat de belasting (1,2 %) die doorgaans wel geldt voor spaargeld, aandelen en vastgoed niet geldt voor bosgrond.

Daarnaast bent u vrijgesteld van inkomstenbelasting (30-50%) bij opbrengsten (hout, kerstgroen, dennenappels, eikels, mos, bessen) uit het bos of verkoop van het bos. Als u een aaneengesloten bos koopt wat groter is dan 5 hectare, kan dit bos in veel situaties gerangschikt worden onder de Natuurschoonwet NSW. Daarmee geniet u van alle belastingvoordelen die te bedenken zijn.

Het gebruik

Het perceel is bestemd als bos/natuur. Het kan prima gebruikt worden voor dagrecreatie bijvoorbeeld om hutten te bouwen met uw kinderen of kleinkinderen. Heerlijk wandelen met uw hond, waar hij gewoon los kan ravotten. 10% uitdunnen is toegestaan zonder vergunning, dus goed voor uw eigen hout voorziening. Het perceel is ongeveer 18 are 41 ca groot

De vraagprijs is € 4000,- k.k

Kenmerken

  • Aanvaarding: per direct
  • Perceeloppervlakte: 1841m2

Woning eigenschappen

Locatie woning
Top