Landbouwgrond G 3485 Verkocht Woensdrecht - Woensdrecht

 • DSC05364 (1)Landbouwgrond
 • DSC05363 (1)Landbouwgrond
 • DSC05360 (1)Landbouwgrond
 • DSC05361 (1)Landbouwgrond
 • DSC05362 (1)Landbouwgrond
 • DSC05359 (1)Landbouwgrond
 • DSC05358 (1)Landbouwgrond
 • DSC05356 (2)Landbouwgrond
 • DSC05352 (1)Landbouwgrond
 • DSC05352Landbouwgrond
 • DSC05353 (1)Landbouwgrond
 • DSC05354 (1)Landbouwgrond
 • DSC05355 (1)Landbouwgrond
 • DSC05344 (1)Landbouwgrond
 • DSC05345 (1)Landbouwgrond
 • kaart

Woning ID : Rijzendeweg Woensdrecht

Verkocht Op aanvraag - Bos-Agrarische grond

Het Perceel ligt aan de Rijzendeweg te Woensdrecht tegenover de panden nr. 22 en 24.
( voormalige boomkwekerij)

Kadastraal bekend: Gemeente Woensdrecht, Sectie G, nummer G3485, groot 6685 m²
Het perceel meet ca. 40 x 165 meter

Voedselbossen zijn hip, en dat is maar goed ook. Want de landbouw zoals we die kennen, is aan vernieuwing toe. Met een voedselbos produceer je noten, fruit en andere eetbare gewassen, terwijl je ondertussen de bodem en de biodiversiteit herstelt. Wil jij een voedselbos in je omgeving aanleggen?
Dit perceel is er uitstekend geschikt voor.

Grondsoort
Bodem.
De bodem behoort tot de zogenaamde enkeerdgronden (humusrijke bovenlaag van 50 cm of meer). Deze zijn eeuwenlang beboerd en dus bemest met organische stof. Tevens is onder de zandlaag op variabele diepte keileem aanwezig. Zodoende zijn begroeiing en vegetatie goed ontwikkeld.

De waterschapslasten in de gemeente Woensdrecht voor ongebouwde grond bedragen circa
€ 47,34 per hectare per jaar. Dit betekent voor bovengenoemd perceel een totaalbedrag van l circa € 38,36 per jaar.

Bestemming
De gemeente Woensdrecht heeft aan het perceel de bestemming ‘agrarische doeleinden met waarde’ toegekend. Het perceel is bestemd voor agrarisch gebruik.

De eigenaar noemt het de perceel: “ DE TUIN “

De aanduiding “tuin” berust op het voormalig gebruik als boomkwekerij en de daaruit overgebleven structurele beplanting.

De nadere inrichting en het groene beeld worden hieronder beschreven.

Landschappelijke situatie
Aan de zuidkant grenst het perceel aan de Rijzendeweg, aan de westzijde aan open akkerland, aan de oostzijde aan een klein volkstuincomplex en aan de noordkant aan een weiland van een nabij gelegen paardenfokker.
De ”tuin” ligt op de flank van de Brabantse Wal en wel op het hoogste deel daarvan. Kenmerkend voor de Wal nabij Woensdrecht is de afwisseling van oude beplanting en open ruimten. Zij vormt de visueel markante overgang tussen enerzijds het laaggelegen kleipoldersgebied en de beide Scheldes en anderzijds de hooggelegen zandgronden van Brabant.
De ”tuin” biedt door haar bijzondere ligging verre uitzichten in de omgeving zoals op het profiel van Bergen op Zoom, het Markiezaatsmeer en de Kreekraksluizen.

Reliëf
Het hoogteverschil tussen het bovendeel van de “ tuin” en het kleigebied aan de voet bedraagt meer dan 15 meter. Dat is de basis voor de genoemde panorama’s en ook voor de visueel herkenbare ligging vanuit de polders.

Bodem
De bodem behoort tot de zogenaamde enkeerdgronden (humusrijke bovenlaag van 50 cm of meer). Deze zijn eeuwenlang beboerd en dus bemest met organische stof. Tevens is onder de zandlaag op variabele diepte keileem aanwezig. Zodoende zijn begroeiing en vegetatie goed ontwikkeld.

Kleine historie
Tot de komst van de Canadezen in het najaar van 1944 was op het perceel een boerderij gevestigd, bestaande uit een tweetal woningen en een schuur. De situatie in de gevechtslinie van Duitsers en bevrijders leidde tot de totale vernieling van de gebouwen. De resten zijn opgeruimd maar ook heden ten dage zijn steenfragmenten, kogelhulzen en granaatscherven te vinden.
Pas in 1979 is het perceel weer in gebruik genomen en wel als boomkwekerij.

Inrichting en gebruik
Aan de beide lange zijden is nu beplanting aanwezig, aan de westzijde bestaande uit hoge wind kerende eiken en een gemengde struiklaag, aan de oostzijde vooral uit hulst. Het hoogste, nagenoeg vlakke deel van zo’n 70 meter lengte, is omgeven door hagen van haagbeuk, beuk, hulst en liguster. Laatstgenoemde is deels een relict uit de historische boerderijtijd maar nog altijd in goede conditie. Door de hoge hagen is het bovendeel besloten en beschut van karakter dus met veel privacy. Hier ligt momenteel een groentetuin. De hoeken van het bovendeel zijn geaccentueerd door een aantal grote eiken . Een Italiaanse populier is de historische vlag van de eertijdse erfbeplanting en het accent in de huidige tijd voor de ligging van het perceel vanuit de omgeving.

Het perceel is vanaf de Rijzendeweg ontsloten aan de oostkant met een breed pad met een aantal notenbomen. Dit leidt met een lichte knik – geen inkijk – naar de centrale verkeersruimte die omgeven is door grote esdoorns. Vanuit deze plek ligt ongeveer in het midden van het perceel een pad dat linea recta naar beneden gaat en aan de terreingrens eindigt in een halve cirkel met een open kant naar de polder; in contrast met het bovendeel is hier dus laag uitzicht. De binnenkant van deze ruimte is verdicht met vruchtdragende hazelnootstruiken en met grote esdoorns .Door de esdoorns en de vorm van de open ruimte is er een verwantschap met de centrale plek op het bovendeel. Het pad op de helling is visueel in de lengte versterkt en daarmee ook het uitzicht, door een rij zuilvormige beuken aan de oostzijde.
Van de boomkwekerij resteert nog een klein deel. De helling bestaat nu uit een grazige vegetatie die door verarmend beheer tot bloem- en kruidenweide kan transformeren.

Bestemmingsplan
Volgens het bestemmingsplan van de gemeente Woensdrecht is de bestemming agrarisch met bijzondere waarden vanuit landschap en natuur. Bebouwing is niet toegestaan.
Momenteel zijn de gebruiksmogelijkheden volgens de gemeentelijke overheid dus beperkt. Een bestemmingsplan is echter een plan en daarom niet voor eeuwig. Een beheer en gebruik, dat meer gericht is op landschappelijke en vooral natuurlijke waarden, kan wellicht een opening maken voor een bredere visie dan de agrarische. In een gesprek kan een en ander natuurlijk nader bekeken worden.

Erfdienstbaarheid
Aan de zijde van de Rijzendeweg ligt een leiding van DOW-Chemical, in de noordoostelijke hoek van het beneden deel ligt een waterleiding. Beide bedrijven kunnen toegang tot hun leiding vragen.

Tot slot
De situering op een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk grote overgang in reliëf, het weidse panorama van de omgeving, het groene en ook besloten karakter, de landschappelijke en natuurlijke bijdrage aan het karakter van de Brabantse Wal maken het perceel tot de “tuin” en wel voor verblijf met ruime privacy , groene vingers en natuur. Meer mogelijkheden zijn nader te bedenken en te creëren.

Wanneer er interesse is maken wij met u de wandeling naar dit stuk bos.

Hoewel deze brochure (met bijbehorende tekeningen) met uiterste zorg is samengesteld, kan zij onjuistheden bevatten. Aan deze onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

 • Landbouwgrond : Woensdrecht G 3458
 • Perceel oppervlak: 6685 m²
 • Terrein: Natuur

Woning eigenschappen

Locatie woning
Top