Bosperceel Ossendrecht B 1417, groot 1500 m2 - Putte

  • 20231029_130123
  • 20231029_130228
  • 20231029_131809
  • 20231102_101809

Woning ID : Kadastraal bekend: Ossendrecht B 1417, groot 1500 m2

Verkocht €3.500 k.k. - Bosperceel

Het bosperceel ligt aan de Schapendreef te Ossendrecht. Het is goed te bereiken met de auto via een zandpad.

Kadastraal bekend: Ossendrecht B 1417, groot 1500 m2

De Brabantse Wal bestaat uit diverse gebieden die op het grensgebied van het Brabantse hogere zandlandschap en de Zeeuwse kleilandschap van de delta liggen. Het meest westelijke deel van het Kempense Plateau eindigt hier in een hoge steilwand. Loodrecht op deze steilwand bevinden zich enkele beekdalen. Op de Brabantse wal komen meerdere stuifzandgebieden voor, behalve relatief recente stuifduinen betreft het hier ook veel oudere rivierduinen, die zijn ontstaan aan het einde van de laatste ijstijd. De Mattemburgh is een oud landgoed op de overgang van de Brabantse Wal naar de jonge zeeklei van de Oosterschelde. Door de gradiëntrijke ligging is er een grote biologische rijkdom. Op de Woensdrechtse Heide wordt stuifzand, naaldbos en gemengd bos aangetroffen. De Wouwse Plantage is een oud landgoed met gemengde bossen, landbouwgronden, een relict van een zandverstuiving en lange beukenlanen in de vorm van een ster. Zoomland is ontstaan uit vier zeventiende-eeuwse landgoederen. Het landgoed is opgebouwd uit gevarieerde gemengde bossen, wei- en bouwland, heide met eikenstrubben dichtgegroeid stuifzand en moeras. Kortenhoef bestaat uit natuurlijk bos en heidelandschap op voormalig landgoed. Het noordelijke deel van het landgoed Grote Meer bestaat uit licht geaccidenteerde zandgronden met daarop plantages van voornamelijk naaldhout met hier en daar stukjes landbouwgrond en enkele natuurlijke vennen: het Groote Meer, Kleine Meer en het Zwaluwmoer. De zuidelijke helft bestaat uit dennenbos, heide en zandverstuivingen.

De ligging
Het perceel is onderdeel van Natura 2000 gebied. Het bosperceel kent mooie plekjes die u naar uw eigen hand kunt zetten en ontwikkelen. De omgeving ademt een serene rust uit. Het perceel ligt direct aan een zandpad. De opstand bestaat uit een mengelmoes van allerlei bomen en struiken, waaronder dennen, berken, eiken en rododendrons. Het gebruik is recreatief, beleef de rust in het meest westelijke bosgebied van Zuid-Nederland! Dagrecreatie en houthakken is toegestaan.

De nachtzwaluw en boomleeuwerik, twee belangrijke vogelsoorten binnen dit gebieden, profiteren van de open plekken. Hun leefgebied bestaat uit kap vlaktes, bosranden en jong (naald)bos. De open plekken die gemaakt worden, zorgen dus voor geschikt leefgebied van deze twee belangrijke vogels, in deze bossen. De bossen tussen Ossendrecht en Putte zijn ‘multifunctioneel’. Dat wil zeggen dat het bos belangrijk is voor natuur, recreatie en houtproductie. Er liggen verschillende percelen van particulieren eigenaren.

Het gebruik
Het perceel is bestemd als bos/natuur. Het kan prima gebruikt worden voor dagrecreatie bijvoorbeeld om hutten te bouwen met uw kinderen of kleinkinderen of heerlijk wandelen met uw hond 10% uitdunnen is toegestaan zonder vergunning, dus goed voor uw eigen hout voorziening. Het perceel is 1500 m 2 groot

1 Bosgrond is schaars

In Nederland bestaat slechts 9% van de totale landoppervlakte uit bos of natuurterrein. Van deze 9% is ongeveer 80% in handen van overheden en natuurorganisaties. Particulier bos- en natuurgrond is daarmee schaars. Wat eenmaal in bezit is van een grote bos- of natuurorganisaties komt nooit meer in particuliere handen. Door meer vraag en minder aanbod nemen de prijzen toe. In Nederland is veel vraag naar grond. Overheden werven veel gronden voor stedelijke ontwikkeling (woonwijken, wegen, enz.), de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en Ruimte voor de Rivier.

2. Het bezit van bosgrond heeft belastingvoordelen Bosgrond is, net als bijvoorbeeld kunst, vrijgesteld van vermogensrendement-heffing. Dat houdt in dat de belasting (1,2 %) die doorgaans wel geldt voor spaargeld, aandelen en vastgoed niet geldt voor bosgrond. Daarnaast bent u vrijgesteld van inkomstenbelasting (30-50%) bij opbrengsten (hout, kerstgroen, dennenappels, eikels, mos, bessen) uit het bos of verkoop van het bos. Als u een aaneengesloten bos koopt wat groter is dan 5 hectare, kan dit bos in veel situaties gerangschikt worden onder de Natuurschoonwet NSW. Daarmee geniet u van alle belastingvoordelen die te bedenken zijn.

2 De kosten voor de landmeter zijn voor koper.

Wanneer er interesse is maken wij met u de wandeling naar dit stuk bos

 

Kenmerken

  • Kadstraal bekend : Ossendrecht B 1417
  • Groot: 1500 m2
  • Ligging in : Natura 200 gebied

Woning eigenschappen

Locatie woning
Top