Bosperceel Staartsestraat C1617 Huijbergen - Huijbergen

  • 1088544098
  • 1088544099
  • 1088544100
  • 1088544101
  • Kadastrale kaart C 1617 Huijbergen

Bosperceel €18.000 k.k. - Bosperceel, Grond
7060 m² Print deze pagina

Een unieke kans voor natuurliefhebbers en investeerders: Dit perceel bosgrond wordt te koop aangeboden in de omgeving van Huijbergen, grenzend aan een Natura 2000-gebied. Voor degenen die niet bekend zijn met Natura 2000, dit is een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie, opgezet om de meest bedreigde soorten en habitat te beschermen. De ligging langs de weg maakt deze grond zowel toegankelijk als aantrekkelijk voor diverse doeleinden, of het nu gaat om natuurbescherming, recreatie of zelfs duurzame ontwikkelingsprojecten.

Deze bosgrond biedt een zeldzame kans om direct bij te dragen aan de instandhouding van lokale flora en fauna, terwijl men tegelijkertijd eigenaar wordt van een waardevol stuk natuur. Het gebied rond Huijbergen staat bekend om zijn prachtige landschappen, uitgestrekte bossen en rijke biodiversiteit, waardoor het een ideale locatie is voor iedereen die de natuur een warm hart toedraagt. Dit maakt het niet alleen een aantrekkelijke investering voor particulieren die op zoek zijn naar een stukje natuur om van te genieten, maar ook voor organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud en duurzame ontwikkeling.

De ligging:
Het bos ligt aan de oostkant van Huijbergen nabij manege de Wolf. Het perceel grenst aan de Staartsestraat kadastraal bekend als C 1617 groot 7.060 m²
Het perceel
Het perceel heeft een gemengde opstand van naaldhout (den, spar) en loofhout (eik, berk, prunus). De onder begroeiing bestaat uit varens, gras en mos.

Het gebruik
Het perceel bosgrond mag gebruikt worden voor dagrecreatie, inhoudende dat het bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor het (los) uitlaten van de hond of als speelparadijs voor de kinderen of kleinkinderen.

Het bosgebied is uitstekend geschikt voor het winnen van uw eigen haardhout. Het stuk bosgrond ligt zeer strategisch aan de rand van Huijbergen grenzend aan de Staartsestraat. Bosgrond vormt een goede belegging in deze economisch onzekere tijden. Grond is waardevast, inflatie- ongevoelig en is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (1,2 % per jaar).
Bestemmingsplan
Volgens het bestemmingsplan “Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied” van de gemeente Woensdrecht heeft het perceel bosgrond de bestemming “Terrein Natuur” en is bestemd voor het behoud, herstel en/ of de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke waarden en/ of ecologisch waarden. Extensief dagrecreatie en/ of educatief medegebruik is toegestaan. Daarnaast maakt het perceel uit van het EHS. Het perceel valt onder het natura 2000 gebied.

1. Bosgrond is schaars

In Nederland bestaat slechts 9% van de totale landoppervlakte uit bos of natuurterrein. Van deze 9% is ongeveer 80% in handen van overheden en natuurorganisaties. Particulier bos- en natuurgrond is daarmee schaars. Wat eenmaal in bezit is van een grote bos- of natuurorganisaties komt nooit meer in particuliere handen. Door meer vraag en minder aanbod nemen de prijzen toe. In Nederland is veel vraag naar grond. Overheden werven veel gronden voor stedelijke ontwikkeling (woonwijken, wegen, enz.), de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en Ruimte voor de Rivier.

2. Het bezit van bosgrond heeft belastingvoordelen Bosgrond is, net als bijvoorbeeld kunst, vrijgesteld van vermogensrendement-heffing. Dat houdt in dat de belasting (1,2 %) die doorgaans wel geldt voor spaargeld, aandelen en vastgoed niet geldt voor bosgrond. Daarnaast bent u vrijgesteld van inkomstenbelasting (30-50%) bij opbrengsten (hout, kerstgroen, dennenappels, eikels, mos, bessen) uit het bos of verkoop van het bos. Als u een aaneengesloten bos koopt wat groter is dan 5 hectare, kan dit bos in veel situaties gerangschikt worden onder de Natuurschoonwet NSW. Daarmee geniet u van alle belastingvoordelen die te bedenken zijn. Bosgrond is, net als bijvoorbeeld kunst, vrijgesteld van vermogensrendement-heffing. Dat houdt in dat de belasting (1,2 %) die doorgaans wel geldt voor spaargeld, aandelen en vastgoed niet geldt voor bosgrond.

Geïnteresseerden in deze bosgrond zouden echter snel moeten handelen, gezien de unieke ligging en de groeiende interesse in duurzaam landbeheer en natuurbescherming. Het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de regelgeving en beperkingen die gelden binnen Natura 2000-gebieden, om zo een evenwicht te bewaren tussen persoonlijk genot en de instandhouding van het milieu.

 

Hoewel deze brochure (met bijbehorende tekeningen) met uiterste zorg is samengesteld, kan zij onjuistheden bevatten. Aan deze onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Woning eigenschappen

Locatie woning
Top